Bases del concurs

BASES DEL CONCURS DONA’M CINE
VI EDICIÓ

1.- PRESENTACIÓ

Arranquem la VI edició (2024-2025) del Festival Internacional de Curtmetratges Feministes DONA’M CINE, que se celebra bianualment en format en línia a través de la plataforma https://www.donamcine.org/.

DONA’M CINE promou la presència de les dones en el món cinematogràfic i evidencia la contribució feminista en el desenvolupament de la creació audiovisual i la cultura feminista transformadora. Així mateix, és una plataforma de creativitat i cultura en línia, de construccions col·lectives i de mirades feministes diverses que, a través dels curts realitzats per dones, conformen un espai on es fan visibles aquelles produccions audiovisuals que no tenen lloc en els mitjans de comunicació convencionals.

En aquesta nova edició, atenent l’actualitat del món i a més d’abordar els feminismes a través de les transversalitats, interseccionalitats, sororitats, transformacions ecosocials, resistències creatives i crítiques al cisheteropatriarcat, des de DONA’M CINE desitgem posar el focus en les perspectives feministes pacifistes i antimilitaristes. També volem promoure des dels llenguatges audiovisuals una visió més inclusiva i justa de la pau i la seguretat global, per contribuir a abordar de manera integral els conflictes armats, els seus impactes en les dones i la societat, i reconèixer la interconnexió entre la violència de gènere, la militarització i els conflictes.

2. A QUI VA DIRIGIDA AQUESTA CONVOCATÒRIA

 • Dones i diversitats de tot el món, majors de 16 anys.
 • Cada participant podrà presentar fins a un màxim de dues obres, sempre que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

3.- TEMES DEL FESTIVAL

Obres que fomenten els feminismes diversos i posen el focus a la transversalitat, la interseccionalitat, la sororitat, la transformació ecosocial, les resistències creatives i la crítica al cisheteropatriarcat.

Obres que abordin les problemàtiques de les dones, travessades per conflictes de gènere, de classe social, d’identitat, d’orientació sexual, de raça, de diversitat funcional o intel·lectual, d’origen, d’ètnia, d’edat, de religió i territorialitat.

 • Defensores, no esteu soles

Defensa dels drets humans i de la natura. Denúncia de la criminalització de les defensores dels drets humans i ambientals. Visibilitzar les accions col·lectives de resistències comunitàries.

El cos-territori com a primer territori de defensa, una resposta vital i d’autocura a les desigualtats existents.

Reptes per a una vida digna des de la justícia global i climàtica, i les transformacions ecosocials.

 • Viure en llibertat

Espais de creixement i vides lliures de violències masclistes, construcció activa de la pau i oposició a la militarització.

Manifestacions antiracistes i decolonials: diversitats del teixit social.


El cos com a territori de sobirania i disputa: drets sexuals i reproductius, subjectivitats en rebel·lia i identitats dissidents.

 • Construccions comunitàries i solidaritats col·lectives

Educar per a la transformació ecosocial: cures de les persones i el planeta, ecodependència i interdependència, xarxes feministes de suport mutu.

Ciutats, pobles, barris i comunitats integradores: espais públics, privats i urbanismes feministes.


Resistències creatives que giren
a l’entorn de la creació de xarxes i comunitats: artivismes, comunicació feminista i compromís social.

 • Curtmetratges de joves creadores, menors de 30 anys, que abordin les problemàtiques que travessen a les noves generacions des de mirades feministes.

 • Altres temàtiques amb mirades feministes.

4.- OBRES ELEGIBLES

 • Els gèneres acceptats són els de ficció, documental, experimental i animació.
 • La durada màxima de les obres serà de 15 minuts, inclosos els títols de crèdit.
 • Les obres poden ser presentades en qualsevol idioma, però, si es presenten en una llengua diferent al català o castellà, hauran d’estar subtitulades en qualsevol d’aquests dos idiomes.
 • Formats acceptats: les obres poden estar gravades en qualsevol format, però la presentació haurà de ser en format digital, tal com s’especifica en l’apartat 6. “Format i enviament de les obres” d’aquestes bases.
 • Qualsevol obra que no compleixi amb aquests requisits quedarà exclosa de la selecció.

5.- INSCRIPCIÓ

Enviament i presentació de curtmetratges

Cada participant pujarà la seva obra en un compte de YouTube o Vimeo prèviament a la inscripció en el festival i posteriorment s’afegirà l’enllaç al formulari d’inscripció. En cas d’estar protegit amb contrasenya, s’haurà de proporcionar al formulari d’inscripció.

Si finalment l’obra és seleccionada haurà d’estar alliberada de contrasenyes durant tot el període que duri el festival.

La persona que signa la sol·licitud serà la responsable de vetllar perquè l’obra presentada compleixi amb les bases del festival.

6.- FORMAT I ENVIAMENT DE LES OBRES

Les obres seleccionades s’hauran d’enviar al correu inscripciones@donamcine.org en un arxiu digital a través de WeTransfer o Dropbox amb les següents característiques:

 

 • Extensió de l’arxiu: el format dels arxius rebuts ha de ser *.mov o *.mp4.
 • Còdec de vídeo: el còdec de vídeo emprat ha de ser Apple ProRes 422 o H264 / MPEG-4 AVC.
 •  Còdec d’àudio: AAC o PCM.
 • Resolució en píxels: la resolució màxima ha de ser de 1920×1080 (1080 p) i la mínima de 1280×720 (720 p).

 L’enviament és indispensable per accedir als premis del festival.

7.- CALENDARI

Període d’inscripció d’obres: del 29 de gener de 2024 al 29 de març de 2024.

Anunci de les obres seleccionades: 30 de maig de 2024.

Exhibició en línia de les obres seleccionades i període de votacions: del 30 de maig de 2024 al 30 de juliol de 2024.

Anunci d’obres guardonades: 31 de juliol de 2024.

Exhibició i lliurament dels premis: octubre de 2024.

Data de tancament oficial del festival: 31 de març de 2025.

 *Totes les obres que es presentin fora de termini quedaran excloses del festival.

8.- SELECCIÓ

El comitè organitzador seleccionarà les obres que passen a la fase final i que opten al Premi Dona’m Cine, al Premi Berta Cáceres, al Premi del Públic, al Premi Noves Mirades i al Premi Xarxes i Comunitats.

 Es nomenarà un jurat independent que escollirà, entre les obres seleccionades, les guanyadores dels següents premis: Dona’m Cine, Berta Cáceres, Noves Mirades i Xarxes i Comunitats.

Les obres presentades i que siguin seleccionades s’inclouran en la pàgina web oficial de DONA’M CINE (www.donamcine.org) i al seu canal de YouTube @donamcine. Han d’estar disponibles per al seu visionat fins al tancament del festival.

Les participants amb obres seleccionades es comprometen a mantenir l’enllaç de la seva obra proporcionat a DONA’M CINE sense contrasenya durant tot el període que duri el festival.

 Un cop seleccionada, l’obra no es podrà retirar del festival, excepte en situacions excepcionals que valorarà l’organització.

DONA’M CINE es reserva el dret de publicar un tràiler o un fragment de màxim 30 segons de cada obra a la web i a les xarxes socials amb la finalitat de promocionar el festival i les obres presentades.

DONA’M CINE es reserva el dret de sol·licitar materials de promoció de les obres seleccionades (fotografies, arxius multimèdia, etc.) per a la seva exhibició a la web.

En cap cas s’acceptaran obres amb una clara intenció publicitària de marques, productes, empreses o amb un marcat caràcter institucional, així com les que tinguin una intencionalitat evident de perjudicar tercers.

No s’admetran obres presentades en altres edicions de DONA’M CINE.

Les obres que no compleixin aquestes bases quedaran automàticament descartades per part de l’organització.

9.- PREMIS

 • PREMI DONA’M CINE: valorat en 1.000 euros

El jurat constituït per a la VI edició de DONA’M CINE triarà entre les obres seleccionades la guanyadora del PREMI DONA’M CINE.

 • PREMI BERTA CÁCERES: valorat en 1.000 euros

El jurat constituït per a la VI edició de DONA’M CINE en col·laboració amb el comitè organitzador del festival triarà entre les obres seleccionades la guanyadora del PREMI BERTA CÁCERES.

 •  PREMI DEL PÚBLIC: valorat en 500 euros

Totes les obres seleccionades es sotmetran a votació popular a través de la pàgina web de DONA’M CINE. L’obra que aconsegueixi més vots en serà la guanyadora. En cas que hi hagi coincidència amb el PREMI DONA’M CINE, el PREMI BERTA CÁCERES, el PREMI NOVES MIRADES o el PREMI XARXES i COMUNITATS, la guanyadora del PREMI DEL PÚBLIC serà la següent més votada.

 • PREMI NOVES MIRADES: valorat en 500 euros

Curtmetratges de joves creadores menors de 30 anys. El jurat constituït per a la VI edició de DONA’M CINE en col·laboració amb el comitè organitzador del festival triarà entre les obres seleccionades la guanyadora del PREMI NOVES MIRADES.

 • PREMI XARXES i COMUNITATS: valorat en 500 euros

El jurat constituït per a la VI edició de DONA’M CINE en col·laboració amb el comitè organitzador del festival triarà entre les obres seleccionades la guanyadora del PREMI XARXES i COMUNITATS.

 

Les obres guanyadores s’exhibiran de manera presencial, juntament amb una selecció d’obres finalistes, en els actes de lliurament de premis i cloenda de la VI edició de DONA’M CINE.

El festival es reserva el dret, en situacions excepcionals, de declarar deserts els premis DONA’M CINE, BERTA CÁCERES, NOVES MIRADES i XARXES i COMUNITATS. Els premis poden ser compartits, però en cap cas poden ser acumulables.

Les obres guardonades s’inclouran en el cicle de projeccions amb finalitats culturals i de sensibilització social previstes en cada edició de DONA’M CINE.

Les condicions d’exhibició s’expliciten en els punts 8 i 10 d’aquestes bases.

10.- DIFUSIÓ DE LES OBRES SELECCIONADES

L’Associació Entrepobles, com a entitat impulsora del Festival DONA’M CINE, organitza, amb les obres guanyadores i una selecció rellevant d’obres, activitats culturals i de sensibilització social previstes en cada edició de DONA’M CINE, amb l’objectiu de visibilitzar, generar debats i reflexions al voltant dels temes del festival. Aquestes activitats divulgatives es realitzen sempre sense ànim de lucre.

Per tant, les participants de les obres premiades amb els Premis Dona’m Cine, Berta Cáceres, Públic, Noves Mirades i Xaxes i comunitats autoritzaran Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte perquè aquestes obres formin part de les activitats culturals i de sensibilització social previstes en cada edició de DONA’M CINE. L’autorització es farà de forma gratuïta i no exclusiva.

Pel que fa a la resta d’obres seleccionades, les participants autoritzaran a través del formulari d’inscripció si desitgen formar part d’aquest cicle i en les mateixes condicions expressades en el paràgraf anterior.

La vigència de l’autorització serà d’un temps de dos anys a comptar des del tancament oficial del festival. Successivament es prorrogarà de manera automàtica en períodes de dos anys, si no hi ha una renúncia expressa de les participants amb una antelació mínima de 3 mesos del venciment del termini de vigència inicial o qualsevol de les pròrrogues. La comunicació de la renúncia es farà a través del correu electrònic: educacio@entrepobles.org

11.- DIFUSIÓ DE LES OBRES AL WEB

Les obres presentades i que siguin seleccionades per participar en el festival s’inclouran a la pàgina web oficial (www.donamcine.org) i al canal de YouTube de l’organització @donamcine. Estaran disponibles per al seu visionat fins al tancament del festival (vegeu el punt 7 d’aquestes bases).

 Les participants amb obres seleccionades es comprometen a mantenir l’enllaç de la seva obra proporcionat a DONA’M CINE sense contrasenya durant tot el període que duri el festival (vegeu el punt 7 d’aquestes bases).

 Un cop finalitzat el festival les obres romandran visibles a la pàgina web www.donamcine.org, sempre que les participants mantinguin les seves obres allotjades a l’enllaç que van proporcionar en el moment de la inscripció.

12.- DRETS D'AUTORIA

Totes les obres inscrites han d’incloure material original. DONA’M CINE no es fa responsable de les obres pel que fa a continguts, drets i llicències d’explotació. A més, DONA’M CINE informa que l’ús d’imatges i peces musicals preexistents en una pel·lícula necessiten l’autorització escrita de qui en tingui els drets.

DONA’M CINE no exigirà aquestes autoritzacions, però no es farà càrrec de possibles reclamacions.

DONA’M CINE no té cap responsabilitat pel que fa als continguts, així com les conseqüències derivades de la publicació. Cada autora reconeix que tota la informació, imatges, textos, fotos, sons, vídeo i qualsevol altre material addicional inclosos en l’obra inscrita són responsabilitat exclusiva de la persona que els ha creat i inscrit al festival.

DONA’M CINE es compromet a no alterar ni modificar els continguts audiovisuals enviats per a la seva publicació.

 L’autora o autores cedeixen gratuïtament els drets d’exhibició durant tota la durada del festival (vegeu el punt 7 d’aquestes bases).

13.- CLÀUSULES FINALS

Les dades facilitades per les participants s’inclouran en una base de dades propietat d’Entrepobles, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Entrepobles es compromet a garantir la confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal (nom, cognom i adreça de correu electrònic) necessàries per poder formalitzar la inscripció al festival, enviar la informació sobre tots els esdeveniments i serveis del festival, així com informar de futures edicions i altres activitats de l’organització.

Es pot exigir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic a educacio@entrepobles.org o per mitjà d’un escrit dirigit a Associació Entrepobles, Carrer d’En Blanco, 73, 1r., 08028 Barcelona.

VIU EL CINEMA FEMINISTA

SUMA'T A LA NOSTRA NEWSLETTER

Vive el cine feminista

Súmate a nuestra Newsletter